آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

اندازه گیری دما جومو

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات اندازه گیری دما فعالیت دارد.
JUMO CANtrans pT
Pressure and Temperature Transmitter with CANopen output
Temperature probe
for the plastics industry
Flue gas temperature monitor
Type STM-RW-2
Panel-mounted Thermostats
ETH Series
Panel-mounted Thermostats,
EM Series
with 1, 2, 3, or 4 single-pole snap-action switches
Panel-mounting thermostats,
type series EM
Panel-mounted Thermostat
EM Series
JUMO heatTHERM
Panel-mounted Thermostat
Surface-Mounted Thermostat
ATH series
Surface-mounting double thermostat
ATH type series