آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

اندازه گیری سطح JUMO

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات اندازه گیری سطح فعالیت دارد.
JUMO MAERA S25
Level Probe
JUMO MAERA S26
Level Probe
JUMO MAERA F27
Level Probe
JUMO MAERA S28
Level Probe
JUMO dTRANS p33
Pressure Transmitter and Level Probe for use in hazardous areas