آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

تجهیزات ضبط جومو

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات ضبط فعالیت دارد.
JUMO DICON touch
Two-channel process and program controller
with paperless recorder and touchscreen
Pen recorder
with text printing
and LED dot-matrix display
Printing recorder
with text printing
and 24-character LED
dot-matrix display
Entry-level Paperless Recorder
with CompactFlash card
and life-cycle data management
Paperless recorder
with TFT display
and CompactFlash card
Paperless recorder
with TFT display,
CompactFlash card
and USB interfaces
Secure Data Management
and FDA-Compliant Measured Data Recording
JIMAGO 500
Multi-channel Process and Program Controller