آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

اندازه گیری فشار جومو

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات اندازه گیری فشار فعالیت دارد.
JUMO MIDAS
Pressure transmitter
JUMO MIDAS C08
OEM pressure transmitter - basic
JUMO MIDAS HP
OEM-Pressure Transmitter - High pressure
JUMO MIDAS SI
OEM-Pressure Transmitter
JUMO MIDAS DR
OEM-Pressure Transmitter - Cabinet
JUMO MIDAS S05
OEM pressure transmitter - universal
JUMO MIDAS S06
OEM-Pressure transmitter - Low pressure
JUMO MIDAS C18 SW
OEM pressure transmitter - seawater
JUMO MIDAS DP10 Differential Pressure Transmitter
Multi-range pressure and differential pressure transmitter
JUMO dTRANS p31
Pressure transmitter for elevated media temperatures
JUMO dTRANS p32
Pressure Transmitter
JUMO CANtrans p Ceramic
Pressure Transmitter with CANopen output
JUMO CANtrans p
Pressure Transmitter with CANopen output
JUMO CANtrans pT
Pressure and Temperature Transmitter with CANopen output
JUMO Wtrans p
Pressure Transmitter with Wireless Data Transmission
JUMO dTRANS p20 DELTA
Differential pressure transmitter
JUMO dTRANS p20 DELTA Ex d
Differential pressure transmitter with explosion-proof enclosure
JUMO dTRANS p20
Process pressure transmitter
JUMO dTRANS p20 Ex d
Process pressure transmitter with explosion-proof enclosure
Pressure and differential pressure switch
for air, smoke and flue gases
Pressure and differential pressure transmitters
Pressure transmitter
with analog actual value display
Pressure transmitter
for short ranges
JUMO dTRANS p30
Pressure Transmitter
JUMO dTRANS p02 DELTA
Pressure transmitter
JUMO dTRANS p02
Pressure transmitter
JUMO dTRANS p02 CERAMIC
Pressure transmitter
Melt Pressure Transducer
JUMO dTRANS p33
Pressure Transmitter and Level Probe for use in hazardous areas
JUMO DELOS SI
Precision pressure transmitter with switching contacts and display
Manifolds
JUMO PEKA
Process Connection Adapter with EHEDG
Pressure separator
with taper fitting or threaded adaptor
DIN 11 851 (milk pipe fitting)
Pressure separator
with clamp connection
Pressure separator
with ISS connection
or SMS connection
or RJT connection and slotted ring nut
Diaphragm Chemical Seals 4MDV-10
Pressure separator
with male thread
ISO 228/1 or ANSI B 1.201
Chemical Seals
with flange connection
EN 1092-1 with sealing lip Form B1
Pressure separator
with flange connection
to ANSI B 16.5 with sealing lip Form RF