آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

لـوازم انـدازه گیـری
ترانسـدیوسـر و ایـزولاتـور
خازن (ZEZ)
تجهیزات کنترل سنکرونیزم
سرج ارستر و برقگیر
صـاعقه گیر
ثبت کننده ها (رکوردر)
ابزار دقیق
رلـه هـای صـنعتی
رله های حفاظتی
رله های کنترلی
سیستم اتوماسیون انرژی
دستگاه های تست
منـابـع تغـذیـه
ســیم رابط و تجهـیزات
شنت و ترانس جـریان
سـنسـور

عضویت در خبرنامه برنیکا:

برای عضویت ایمیل خود را وارد کنید:


ارسال

______________________________
 |||||  دانلودهای مرتبط  |||||

دانلود کاتالوگ 1393 (44MB)
 
دانلود نرم افزار ترانسدیوسر M20

_________________________
  
|||||  اخبار سایت  |||||


مولتی فانکشن میتر، پاور آنالایزر و انرژی میتر
در بخش محصولات به روزرسانی شد.
93/08/07

ترانسدیوسرهای جریان متناوب AC در بخش محصولات به روزرسانی شد.
93/08/28

هال افکت در بخش محصولات به روزرسانی شد. 93/08/28

آمپرمتر و ولتمتر AC دیجیتال پنل میتر در بخش محصولات به روزرسانی شد.
93/08/28

تصاویر نمایشگاه صنعت برق در بخش نمایشگاه و گالری به روزرسانی شد. 93/09/04

سرج ارستر و برقگیر (رله های اندازه گیری مقاومت زمین) در بخش محصولات به روزرسانی شد. 93/09/09

رله های صنعتی (رله های حفاظتی-تک منظوره) در بخش محصولات به روزرسانی شد. 93/09/09

دستگاه های تست (رله) در بخش محصولات به روزرسانی شد. 93/09/09

رزومه