آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

اندازه گیری رطوبت JUMO

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات اندازه گیری رطوبت فعالیت دارد.
Hygro and Hygrothermo
Transducers
(capacitive)
for climatic applications
Hygro Transducer or
Hygrothermal Transducer
and CO2 Measuring Probe
for Climate Monitoring
Humidity and temperature
transducers
for industrial
applications
Intrinsically Safe Industrial Measuring Probes for Humidity, Temperature, and Derived Variables
Capacitive hygrothermal transducers
with intelligent interchangeable probes
Hygro/hygrothermal transducers (hygrometric)
Hygrostats (hygrometric)