آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

سنکرون-چک/سنکرونایزر

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت انریس (Enerdis)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سنکرون-چک/سنکرونایزر  فعالیت دارد.
منبع تغذیه: 230VAC 
محدوده ولتاژ مجاز:
110V to 600V
فرکانس: 35Hz...80Hz
ابعاد: 96x96
کد سفارش:
LS9N 424X
*تنظیم فقط در چند ثانیه
منبع تغذیه: 230 VAC
محدوده ولتاژ مجاز:
110V to 600V
ابعاد: 96x96
کد سفارش:
LS9N 444X