آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

رله های حفاظتی تک منظوره زیگلر

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Zeigler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع رله های حفاظتی تک منظوره فعالیت دارد.
رله AC Under Current و AC Over Current: رله های AC حفاظت جریان زیگلر قابل تنظیم در برابر اضافه جریان و کاهش جریان، تنظیم زمان و تاخیر آن در قالب های تک فاز و سه فاز قابلیت اتصال CT/5 و CT/1 می باشند.
AC Under & Over Voltage relay with adjustable Differential: رله های AC حفاظت ولتاژ زیگلر قابلیت حفاظت مستمر بر مدار مورد حفاظت را فراهم می آورد. هنگامیکه ولتاژهای اندازه گیری شده از حد تنظیم فراتر می رود، رله پس از گذشت زمان تنظیمی، سیگنال صادر می کند. یک LED، تحریک شدن رله را نمایش می دهد. حد تنظیم به صورت درصد لحاظ می شود.
AC Voltage Relay With Adjustable Time Delay: رله های AC حفاظت ولتاژ زیگلر قابلیت حفاظت مستمر بر مدار مورد حفاظت را فراهم می آورد. هنگامیکه ولتاژهای اندازه گیری شده از حد تنظیم فراتر می رود، رله پس از گذشت زمان تنظیمی، سیگنال صادر می کند. رله ها به طور نرمال در اضافه ولتاژها تحریک و در صورت افت ولتاژ از حالت تحریک در می آیند. یک LED، تحریک شدن رله را نمایش می دهد.
Frequency Relay: رله های حفاظت فرکانس زیگلر قابلیت حفاظت مستمر بر مدار مورد حفاظت را فراهم می آورد. هنگامیکه فرکانس از حد تنظیم فراتر می رود، رله با صادر کردن سیگنال آلارم یا تریپ حفاظت را به انجام می رساند. یک LED، تحریک شدن رله را نمایش می دهد.
Combined Under/Over Voltage and Frequency: این رله زیگلر قابلیت حفاظت ترکیبی ولتاژ یا فرکانس را ارائه می کند که هنگامیکه ولتاژ یا فرکانس فراتر از حد تنظیم شده می رود، رله خروجی مربوطه سیگنال آلارم یا تریپ صادر می کند. یک LED، تحریک شدن رله را نمایش می دهد.
Phase Sequence & Phase Failure Relay: این رله زیگلر جهت مونیتور کردن توالی فاز صحیح در سیستم های سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت صحت توالی فاز رله خرجی تحریک می شود و تحریک شده باقی می ماند. در صورت بروز توالی فاز نادرست رله از حالت تحریک در می آید.
Phase Balance Relay: رله حفاظت بالانس فاز زیگلر اسباب حفاظت مستمر از سیستم های سه فاز سه سیم یا چهار سیم در برابر قطع فاز، عدم تعادل سیستم و عکس شدن توالی را فراهم می آورد.
Reverse Power (current) Relay: رله برگشت توان زیگلر قابلیت نظارت مستمر بر وجود توان بازگشتی در ژنراتورهای موازی با یکدیگر و یا شبکه را ارائه می کند.
(Synchro-Check (parallelling: رله حفاظت وصل ژنراتور به شبکه زیگلر فرمان اوتوماتیک یا دستی جهت اتصال را به جهت احتراز از بروز خسارت و آسیب به سیستم به انجام می رساند.
DC Voltage Relay: رله های حفاظت ولتاژ DC از زیگلر، نظارت مستمر و پیوسته مدار مورد حفاظت را فراهم می آورند. هنگامیکه ولتاژ DC اندازه گیری شده فراتر از حد تنظیم شده می رود، رله پس از طی زمان تنظیم شده و یا رسیدن به تنظیم درصدی، سیگنال آلارم یا تریپ صادر می کند.
Thermistor Trip Relay: رله حفاظت اضافه بار ترمیستوری زیگلر قابل استفاده با ترمیستورها با ضریب حرارتی مثبت می باشد و در برابر اضافه بار و تک فاز شدن موتور القایی، قفل رتور، تهویه مسدود شده و دمای بالای محیط، حفاظت مطمئنی را فراهم می آورد.
رله اضافه بار حرارتی زیگلر جهت حفاظت حرارت سه منطقه حرارتی مجزا در موتورهای الکتریکی بزرگ، سیم پیچ های ژنراتور و یا هر تجهیز حساس به حرارت همچون خطوط فرآیند، توربین های گازی و یا موتورهای احتراق داخلی که در آن ها با استفاده از RTD دما سنجش می شود، به کار می رود.
رله حفاظت حرارتی زیگلر است که شش ورودی از سنسورهای RTD می گیرد. دمای تنظیمی برای هر شش کانال یکسان می باشد.
رله حفاظت حرارتی ترموکوپل زیگلر ورودی های DC در حد میلی ولت را از ترانس دیوسرها و یا هر ترموکوپل استاندارد می گیرد. ورودی ها مونیتور می شوند و اگر فراتر از تنظیمات بروند سیگنال تریپ به خروجی دوبل صادر می شود.
رله ترانس دیوسر زیگلر سیگنال های آنالوگ استاندارد را از بیشتر ترانس دیوسرها و ترانس میترها در قالب جریان یا ولتاژهای DC دریافت می کند. در صورت فراتر رفتن ورودی ها از مقادیر تنظیم شده دستگاه سیگنال تریپ از طریق خروجی دوبل صادر می کند.
رله سنجش سرعت زیگلر قادر است که سطح تنظیم شده جهت صدور فرمان قطع را ارائه دهد و واجد یک LED مشخص کننده  وضعیت و یک نشان دهنده ی سیگنال خروجی است.

تستر چاه ارت
ولتاژ نامی

230V ~ +/-10%

ماکسیمم توان خروجی

70VA

فرکانس 50/60Hz

کد5096790