آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

NGT

http://www.ngt.co.jp


محصولات کمپانی  (.NGT Japan (Nippon GT Corp در بسیاری از لوازم خانگی کوچک، متوسط ​​و بزرگ، پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند.در زمینه انواع سنسورهای حرارتی (ترموسویچ ) و ترموستات.