آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ایســکـرا

http://www.iskrazascite.si


شرکت Iskra Zascite در سال 1989 تاسیس شد به منظور توسعه و تولید دستگاه حفاظت در برابر جریان های سریع برای حفاظت از برنامه ها و کاربردهای مختلف و حفاظت از دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی در صنعت.