آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

تـویـو

No Web Site

تولیدات:

فعالیت در زمینه انواع اتو ترانس و استابلایزر جهت تثبیت ولتاژ